użytkownik:
hasło:
zarejestruj
AKTUALNOŚCI


PracaDyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
PODINSPEKTORA
w Dziale Świadczeń Rodzinnych
OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
 
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało  między innymi:
 • Obsługa interesantów Działu Świadczeń Rodzinnych, przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach dot. świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej,
 • Analiza aktów prawnych mających wpływ na postępowanie w sprawach świadczeń rodzinnych i ustalenie do nich uprawnień,
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych z uwzględnieniem indywidualnego uzasadnienia,, postanowień, wezwań i innych pism w sprawach świadczeń rodzinnych
 • Rozpatrywanie odwołań i zażaleń złożonych przez interesantów w sprawach świadczeń rodzinnych, przygotowywanie akt do przekazania do SKO
 • obsługa SI Świadczenia Rodzinne
 
Wymagania konieczne:
 • Obywatelstwo polskie
 • Wykształcenie średnie
 • Staż pracy – minimum pół roku doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, bezpośredniej obsługi interesanta,
 • Podstawowa znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dobra obsługa komputera w środowisku Windows, Linux
 
Wymagania pożądane:
 • Wykształcenie wyższe – prawo administracyjne lub administracja,
 • Dobra znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z   z 2006 r. Nr 139, poz. 992)
 • Dobra znajomość przepisów ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U z 2005 r., Nr 86, poz. 732 z późn. zm.))
 • Doświadczenie w pracy w realizacji ww. ustaw,
 • Umiejętność obsługi systemu informatycznego Świadczenia Rodzinne
 • Dokładność, systematyczność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.
 • Podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
 
 
 
Osoby zainteresowane proszone są o składnie wymaganych dokumentów w sekretariacie OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Syreny 18 w Warszawie
do 20 listopada 2006 r.
z dopiskiem Nr 1/2006 – Podinspektor – OPS-ŚR/2006
 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy poszukuje kandydatów na stanowisko:
 
INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ
w Dziale Oparcia Społecznego
OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Umowa na zastępstwo osoby przebywającej
 
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 • Przygotowywanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych z zakresu plastyki, rękodzielnictwa, papieroplastyki itp.
 • Organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych, okolicznościowych i wycieczek,
 • Przygotowywanie i prowadzenie zajęć z zakresu terapii podtrzymującej, np. muzukoterapia,
 • Sprawowanie opieki nad zajęciami o charakterze świetlicowym,
 
Wymagania konieczne:
 • Obywatelstwo polskie
 • Wykształcenie średnie w zawodzie terapeuty zajęciowego
 • Staż pracy – minimum pół roku doświadczenia zawodowego w bezpośredniej pracy z osobami zaburzonymi psychicznie,
 
Wymagania pożądane:
 • Wykształcenie wyższe zawodowe np. pedagogika specjalna
 • Dokładność, systematyczność, zaangażowanie, dobra organizacja pracy, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,
 • Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji np. kursy, szkolenia nt. konstruowania indywidualnych programów terapii zajęciowej
 • Podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
 
 
 
Osoby zainteresowane proszone są o składnie wymaganych dokumentów w sekretariacie OPS Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. Syreny 18 w Warszawie
do 20 listopada 2006 r.
z dopiskiem Nr 2/2006 – Instruktor terapii zajęciowej – OPS-DPS/2006
 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
 
« powrót