użytkownik:
hasło:
zarejestruj

                                                                                                            

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy.

Realizuje zadania z zakresu: pomocy społecznej i ochrony zdrowia psychicznego.  

Adres:  

ul. Gen. J. Bema 91
01-233 Warszawa
telefon na centralę: 022 571 50 00
fax: 022 571 50 80

Nadzór nad pracą OPS sprawują:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
ul. Niecała 2

Urząd Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy
Al. Solidarności 90

 
Zaproszenie do udziału w zajęciach KOPD
Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej ogłoszeniem o organizowanej w Komitecie Ochrony Praw Dziecka grupie wsparciowo-terapeutycznej dla matek dzieci krzywdzonych oraz o indywidualnym treningu kontroli agresji dla ich dzieci. Uczestnictwo w grupie jest nieodpłatne. Grupa poprzedzona jest indywidualnymi konsultacjami i rozpoczyna się 29 października 2014r.


więcej »