użytkownik:
hasło:
zarejestruj

                                                                                                            

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy.

Realizuje zadania z zakresu: pomocy społecznej i ochrony zdrowia psychicznego.  

Adres:  

ul. Gen. J. Bema 91
01-233 Warszawa
telefon na centralę: 022 571 50 00
fax: 022 571 50 80

Nadzór nad pracą OPS sprawują:

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
ul. Niecała 2

Urząd Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy
Al. Solidarności 90
Informacje o Ośrodku publikowane są również w Biuletynie Informacji Publicznej m. st. Warszawy pod adresem:
 24 grudnia 2014 r Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielicy Wola będzie nieczynny.
więcej »